Pris- og leveringsbetingelser

Med mindre det foreligger annen skriftlig avtale, leverer FA-Media alle leveranser på følgende vilkår. Dette gjelder uansett eventuelle avvikende bestemmelser i den av kjøper avgitte ordre eller aksept.

Priser
Priser fra tilsendet tilbud er gyldig for aksept i 30 dager etter tilbudets dato. 
Alle priser er eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter.

Transport og emballasje:
FA-Media påtar seg forsendelse/transport mot at frakt betales av mottaker. Minste tilleggsfrakt er kr 100,- eks. mva.
FA-Media forbeholder seg retten til valg av transportør om kunden ikke har spesielle ønsker.

Tillegg og gebyrer:
FA-Media beregner seg et ekspedisjonsgebyr på kr. 200,00 eks. mva for ordre på leveranser under kr. 1.000,00 eks. mva.
På profiltrykk beregner FA-Media et oppstartgebyr på 500,00 eks. mva på hvert merke.