Pris- og leveringsbetingelser

 

Med mindre det foreligger annen skriftlig avtale, leverer FA-Media alle leveranser på følgende vilkår. Dette gjelder uansett eventuelle avvikende bestemmelser i den av kjøper avgitte ordre eller aksept.

Pris:
Gjeldende listepris. FA-Media forbeholder retten til prisendringer uten forutgående varsel. Alle priser oppgis i NOK eks. mva.

Transport og emballasje:
Transport faktureres etter regning.
Emballasje faktureres etter regning.
FA-Media forbeholder seg retten til valg av transportør om kunden ikke har spesielle ønsker.

Tillegg og gebyrer:
FA-Media beregner seg et ekspedisjonsgebyr på kr. 300,00 eks. mva for ordre på leveranser under kr. 1.000,00 ekskl. mva.
På profiltrykk beregner FA-Media et oppstartgebyr på 400,00 ekskl. mva på hvert spesialmerke.